Archive for the ‘شعر نو’ Category

دست‌های تو

 

[ad_1] دوشنبه ۲۲ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۳۳ ب.ظ دست‌های تو انگارپرچم‌های صلح‌اندبر خرابه‌ی روزهای منکه جز نشانه‌ای از گنج‌ها در او باقی نیستزورق‌ها و نگهبانانیکه باروت کشف‌شده را به جزیره‌ی دور می برند.   دست‌های تو انگارسیم‌های تارندکه ترانه‌های حرام را پنهانیدر آتش رودخانه‌های‌شان حفظ می‌کنند،رودهایی روشنکه صورت…

به من زنگ نزن

 

[ad_1] دوشنبه ۲۲ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۳۵ ب.ظ به من زنگ نزن به دیدنم بیا این تلفن لعنتی دکمه‌ی آغوش ندارد…!   “حسنا میرصنم” (۰ لایک) [ad_2] لینک منبع

سقوط

 

[ad_1] دوشنبه ۲۲ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۳۸ ب.ظ از آسمان  می افتم سقوط تکه ابریست که دست بر پیراهنم می ساید ترس قطره اشکی ست که نمی ریزد قصه ی گندم به تکرار نان می رسد قصه ی آدم به پایان مرگ…   “روشنک آرامش” (۰…

مگر می شود…!

 

[ad_1] دوشنبه ۲۲ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۴۰ ب.ظ خودم را قانع می کنم که شاید نمی خواند که شاید به گوشش نمی رسد که شاید مردمِ شهر خبردارش نمی کنند از حجمِ دلتنگى ام مگر می شود یک نفر جان دادنَت را ببیند بداند مخاطبِ تمامِ شعرهایش هستى…

دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است

 

[ad_1] دوشنبه ۲۲ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۲۲ ب.ظ دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است   چاره کن دَرد کسی کز همه ناچار تر است!   “فروغی بسطامی” (۰ لایک) [ad_2] لینک منبع

جایت خالی

 

[ad_1] یکشنبه ۷ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۱ ق.ظ جایت خالی چقدر هوا برایِ دوست داشتنت خوب است…!   “افشین صالحی“ (۱ لایک) [ad_2] لینک منبع

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ

 

[ad_1] یکشنبه ۷ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۴ ق.ظ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺐ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻮﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺯ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺭا.   “ﺯﻫﺮﺍ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ“ (۰ لایک) [ad_2] لینک منبع

باش تا جان برود

 

[ad_1] یکشنبه ۷ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۸ ق.ظ باش تا جان برود در طلب جانانم که به کاری به از این بازنیاید جانم.   “سعدی” ———————————– متن کامل شعر:   آن نه رویست که من وصف جمالش دانم این حدیث از دگری پرس که من حیرانم   همه…

ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖ

 

[ad_1] یکشنبه ۷ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۲۴ ق.ظ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖﺍﺯ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺩﻫﺎﻭ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪﻩﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﭙﯿﭽﺪ ﺩﺭ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﻢ … “احمد شاملو”   برگرفته از کانال: @baran_e_del …

گمان نکن تنهایی عذابم داد

 

[ad_1] یکشنبه ۷ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۲۷ ق.ظ گمان نکن تنهایی عذابم داد به سرزمین دیگری رفتمبه سرزمینی که عاشق نداشتاز زمینش تنها شراب می جوشیداز درختانش سیگارفکر کرده ای می میرم درنبودنت؟فکر کرده ای تنها آغوش تو را دارم؟همان شب سفر کردم به سرزمین دیگریسرزمینی سفید سفیددر…