Archive for the ‘شعر نو’ Category

دنبال کسی نگرد

 

[ad_1] سه‌شنبه ۹ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۵ ق.ظ دنبال کسی نگرد که دارد غرق می شود مرا که اینقدر آرام روی صندلی نشسته ام و دارم چای می نوشم نجات بده.   “رویا شاه حسین زاده”   از کتاب: آوازی برای یک آدم آهنی /نشر فصل پنجم /…

کائنات وجودی واحد است

 

[ad_1] سه‌شنبه ۹ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۹ ق.ظ کائنات وجودی واحد است. همه کس و همه چیز با نخی نامرئی به هم بسته اند. مبادا آه کسی را در آوری، مبادا دیگری را مخصوصاً اگر از تو ضعیف تر باشد بیازاری. فراموش نکن اندوه آدمی در آن سر…

عشق اشتباهی!

 

[ad_1] سه‌شنبه ۹ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۶ ق.ظ اگر عاشقیدولی حالتان بد استمطمئن باشیددچار آدم اشتباهی شدیداین سهم شما از عشق نیستعاشقی یعنی حال خوشدو بالی که عشق به شما می دهدمی توانید تا آسمان نهمتا خود خدا اوج بگیریدپس از همین راهی که آمدیددوباره برگردید به اول…

از تو گذشته ام

 

[ad_1] پنج‌شنبه ۱۱ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۶ ق.ظ از تو گذشته ام همان طور که دوباره راه می روم همان طور که آرام زندگی می کنم چشم هایم را اما هیچ اشکی بند نمی آورد…   از تو گذشته ام و این بار نیمه ی غمگین ترم را…

سخت نیست

 

[ad_1] پنج‌شنبه ۱۱ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۰ ق.ظ سخت نیست اصلا سخت نیست از روی شانه ام تاب بخوری روی دستم توی چشمهایم زل بزنی و بگویی حواست هست امروز جمعه است؟! سخت نیست بگویم مگر حواس گذاشته ای؟ سخت نیست چنان ببوسمت که جمعه در تقویم از…

دستت را به من بده

 

[ad_1] جمعه ۲۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۲ ب.ظ دلت را، وجودت را، قلبت را به من بسپار دستت را به من بده به دست‌هایی که همیشه برای تو باز است در من عشقی‌ است که به نام تو شعله می‌‌کشد عزیزم عزیز همیشه ام چقدر دوستت دارم و…

چیزی شبیه خوشبختی

 

[ad_1] جمعه ۲۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۲ ب.ظ عید منی که باید چراغانی ات کنم از گردنت گرفته با بوسه بوسه بی تابی تا سینه ات تنیده در قطره قطره اشک عشق نو رسیده منی که باید نام زیبایی برایت پیدا کنم چیزی شبیه خوشبختی تا وقتی صدایت…

انتظار

 

[ad_1] پنج‌شنبه ۲۶ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۱ ب.ظ این چند ماهکه منتظرت بودمبه اندازۀ چند سال نگذشتبه اندازۀ همین چند ماه گذشتاما فهمیدمماه یعنی چهروز یعنی چهلحظه یعنی چهاین چند ماه گذشتو فهمیدمگذشتن، زمان، انتظاریعنی چه “افشین یداللهی” + روحش شاد و یادش گرامی باد. (۰…

نامه هایی که خواننده ندارند – ۶

 

[ad_1] پنج‌شنبه ۲۶ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۵۳ ق.ظ بهار که آمدنی نمی شد،اگر ِتو این همه شکوفه به لبخندت نمی بافتی. زمستان هم هوای رفتن نداشت، دلش به یخ زدن آب در جوی باریک خیابان خوش بود.  نمی دانی !این روزهای آخرِسال ،هوا برای  زل زدن به  عکست…

بهار که آمد …

 

[ad_1] سه‌شنبه ۲۴ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۳ ق.ظ عید که آمد فکری برای آسمان تو خواهم کرد یادم باشد روزهای آخر اسفند دستمال خیسی روی ستاره هایت بکشم و گلدانی کنار ماهت بگذارم زندگی همیشه که این جور پیچ و تاب نخواهد داشت بد نیست گاهی هم دستی…