ترجمه مقاله اصول اخلاقی در رابطه با رادیولوژی

 

عنوان انگلیسی مقاله: Radiological Ethic عنوان فارسی مقاله: اصول اخلاقی مربوط به رادیولوژی بخش: اخلاق پزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۷ لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد _______________________________________ چکیده ترجمه: ابعاد اخلاقی مربوط به تلاش…

ترجمه مقاله اصول اخلاق پزشکی برای دانشجویان رادیولوژی

 

عنوان انگلیسی مقاله: Medical ethics for radiology student عنوان فارسی مقاله: اصول اخلاق پزشکی برای دانشجویان رادیولوژی بخش: اخلاق پزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۶ لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد _______________________________________ چکیده ترجمه: دستورالعمل…

ترجمه مقاله مکانیسم کنترل سطح دسترسی به سیستم های ثبت سلامت الکترونیک

 

عنوان انگلیسی مقاله: An Experimental Evaluation for a new Column to level Access Control Mechanism for Electronic Health Record Systems عنوان فارسی مقاله: ارزیابی تجربی در مورد مبانی جدید مکانیسم کنترل سطح دسترسی به سیستم های ثبت سلامت الکترونیک بخش: اخلاق پزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD تعداد صفحات فایل ترجمه شده:…

ترجمه مقاله علم اخلاق در حفاظت برابر تشعشعات در موارد درمان بوسیله رادیولوژی

 

عنوان انگلیسی مقاله: New Ethical issues for Radiation protection in Diagnostic Radiology عنوان فارسی مقاله: مسائل جدید مربوط به علم اخلاق در ارتباط حفاظت در برابر تشعشعات در موارد درمان بوسیله رادیولوژی بخش: اخلاق پزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۵ لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود…