ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ

 

[ad_1] یکشنبه ۷ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۴ ق.ظ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺐ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻮﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺯ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺭا.   “ﺯﻫﺮﺍ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ“ (۰ لایک) [ad_2] لینک منبع

باش تا جان برود

 

[ad_1] یکشنبه ۷ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۸ ق.ظ باش تا جان برود در طلب جانانم که به کاری به از این بازنیاید جانم.   “سعدی” ———————————– متن کامل شعر:   آن نه رویست که من وصف جمالش دانم این حدیث از دگری پرس که من حیرانم   همه…

ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖ

 

[ad_1] یکشنبه ۷ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۲۴ ق.ظ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖﺍﺯ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺩﻫﺎﻭ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪﻩﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﭙﯿﭽﺪ ﺩﺭ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﻢ … “احمد شاملو”   برگرفته از کانال: @baran_e_del …

گمان نکن تنهایی عذابم داد

 

[ad_1] یکشنبه ۷ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۲۷ ق.ظ گمان نکن تنهایی عذابم داد به سرزمین دیگری رفتمبه سرزمینی که عاشق نداشتاز زمینش تنها شراب می جوشیداز درختانش سیگارفکر کرده ای می میرم درنبودنت؟فکر کرده ای تنها آغوش تو را دارم؟همان شب سفر کردم به سرزمین دیگریسرزمینی سفید سفیددر…

دنبال کسی نگرد

 

[ad_1] سه‌شنبه ۹ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۵ ق.ظ دنبال کسی نگرد که دارد غرق می شود مرا که اینقدر آرام روی صندلی نشسته ام و دارم چای می نوشم نجات بده.   “رویا شاه حسین زاده”   از کتاب: آوازی برای یک آدم آهنی /نشر فصل پنجم /…

کائنات وجودی واحد است

 

[ad_1] سه‌شنبه ۹ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۹ ق.ظ کائنات وجودی واحد است. همه کس و همه چیز با نخی نامرئی به هم بسته اند. مبادا آه کسی را در آوری، مبادا دیگری را مخصوصاً اگر از تو ضعیف تر باشد بیازاری. فراموش نکن اندوه آدمی در آن سر…

عشق اشتباهی!

 

[ad_1] سه‌شنبه ۹ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۶ ق.ظ اگر عاشقیدولی حالتان بد استمطمئن باشیددچار آدم اشتباهی شدیداین سهم شما از عشق نیستعاشقی یعنی حال خوشدو بالی که عشق به شما می دهدمی توانید تا آسمان نهمتا خود خدا اوج بگیریدپس از همین راهی که آمدیددوباره برگردید به اول…

از تو گذشته ام

 

[ad_1] پنج‌شنبه ۱۱ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۶ ق.ظ از تو گذشته ام همان طور که دوباره راه می روم همان طور که آرام زندگی می کنم چشم هایم را اما هیچ اشکی بند نمی آورد…   از تو گذشته ام و این بار نیمه ی غمگین ترم را…

سخت نیست

 

[ad_1] پنج‌شنبه ۱۱ خرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۰ ق.ظ سخت نیست اصلا سخت نیست از روی شانه ام تاب بخوری روی دستم توی چشمهایم زل بزنی و بگویی حواست هست امروز جمعه است؟! سخت نیست بگویم مگر حواس گذاشته ای؟ سخت نیست چنان ببوسمت که جمعه در تقویم از…

دستت را به من بده

 

[ad_1] جمعه ۲۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۲ ب.ظ دلت را، وجودت را، قلبت را به من بسپار دستت را به من بده به دست‌هایی که همیشه برای تو باز است در من عشقی‌ است که به نام تو شعله می‌‌کشد عزیزم عزیز همیشه ام چقدر دوستت دارم و…