امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

[ad_1] سه‌شنبه ۱۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۹ ق.ظ امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است   گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است   تو رهرو دیرینه سرمنزل…

دیری ست که از روی دل آرای تو دوریم

 

[ad_1] سه‌شنبه ۱۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۶ ق.ظ دیری ست که از روی دل آرای تو دوریممحتاج بیان نیست که مشتاق حضوریم تاریک و تهی پشت و پس آینه ماندیمهر چند که همسایه ی آن چشمه ی نوریم خورشید کجا تابد از این دامگه مرگباطل به امید سحر…

سوگند به موی تو که از کوی تو رفتیم

 

[ad_1] سه‌شنبه ۱۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۴ ق.ظ سوگند به موی تو که از کوی تو رفتیماز کوی تو آشفته تر از موی تو رفتیم بگذار بمانند حریفان همه چون ریگما آب روانیم که از جوی تو رفتیم وصل تو به آن منت جانکاه نیرزدتا دوزخ هجر تو…

در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد

 

[ad_1] سه‌شنبه ۱۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۹ ق.ظ در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد آن دلبر عیار مرا دید نشان کرد   من در پی آن دلبر عیار برفتم او روی خود آن لحظه ز من باز نهان کرد   من در عجب افتادم از آن قطب…

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

 

[ad_1] سه‌شنبه ۱۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۴ ق.ظ صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم   دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم   آن چه در مدت هجر…

چه می گذرد در دلم

 

[ad_1] سه‌شنبه ۱۷ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۸ ق.ظ چه می گذرد در دلمکه عطر آهن تفته از کلماتم ریخته استچه می گذرد در خیالم که قل قل نور از رگ هایم به گوش می رسدچه می گذرد در سرمکه جرجر توفانِ بند شده در گلویم می لرزد سراسر…

یک زن؛ مگر چقدر قدرت دارد!؟

 

[ad_1] یکشنبه ۱۵ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۱ ب.ظ یک زن؛ مگر چقدر قدرت دارد در بزند، و کسی در را برایش باز نکند…؟! یک در مگر چقدر قدرت دارد بسته بماند، وقتی زنی عاشق در می زند … ؟!! “چیستا یثربی” برگرفته از کانال @baran_e_del (۰…

تو را در آغوش می گیرم تا زندگی کنم

 

[ad_1] یکشنبه ۱۵ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۶ ب.ظ سخن با تو می گویم تا کلام تو را بهتر بشنوم کلام تو را می شنوم تا به درک خود یقین یابم تو لبخند می زنی که مرا تسخیر کنی تو لبخند می زنی و چشم من به جهان باز…

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ

 

[ad_1] یکشنبه ۱۵ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۲ ب.ظ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻋﻤﺮﯼ ﺳﺖ ﮐﻨﺎﺭِ ﻫﻢ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﯿﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺭﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﺅﯾﺎﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰﻝِ ﻣﻤﮑﻦ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻭﺍﮔﻦ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭِ ﻫﺮ…

چراغ کوچک

 

[ad_1] یکشنبه ۱۵ اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۸ ب.ظ در نامهِ دیروزت چراغی کوچک برایم فرستاده بودی منِ تاریک روشنش که کردم در آیینه روبرویم خود را دیدم که تاریخی هستم تیره و تار از مردانی که چراغ را در زن کشتند! “شیرکو بی کس” برگرفته از کانال @baran_e_del…